Φίλτρα
Original Pocket Rocket

Κωδικός: 050-500-53251

9,50€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι, IAAF approved, 5kg

Κωδικός: 050-500-53210

43,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Δίσκος 1,75kg

Κωδικός: 050-500-53206

47,50€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι, IAAF approved, 6kg

Κωδικός: 050-500-53211

48,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι 5kg

Κωδικός: 050-500-53229

49,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο προχωρημένων

Κωδικός: 050-500-53215

49,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο προχωρημένων

Κωδικός: 050-500-53221

55,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Turbo Shot (σφαίρα)

Κωδικός: 050-500-53237

57,20€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 300gr

Κωδικός: 050-500-53252

59,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο πιστοποιημένο (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53202

63,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 400gr

Κωδικός: 050-500-53253

66,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι 7,26kg

Κωδικός: 050-500-53230

69,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 500gr

Κωδικός: 050-500-53254

75,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο πιστοποιημένο (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53203

77,50€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο πιστοποιημένο (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53204

78,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 600gr

Κωδικός: 050-500-53255

81,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι 4kg

Κωδικός: 050-500-53228

119,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 700gr

Κωδικός: 050-500-53256

120,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο TurboJav 800gr

Κωδικός: 050-500-53257

126,50€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο αγωνιστικό (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53242

129,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Turbo Hammer (Σφύρα)

Κωδικός: 050-500-53236

149,25€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο αγωνιστικό (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53241

149,90€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Ακόντιο αγωνιστικό (εγκεκριμένο από IAAF)

Κωδικός: 050-500-53243

167,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες