Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων


1. Με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του Multihome


Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη επιβαρύνουν την εταιρεία δεδομένου ότι τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής και χρόνος παράδοσης του προϊόντος. Εν συνεχεία αφού γίνει προηγουμένως ο απαραίτητος τυπικός έλεγχος του επιστρεφόμενου προϊόντος, γίνεται η αποστολή του σωστού προϊόντος εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόν κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη ή επιστροφή χρημάτων, με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους εξ’αρχής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.


Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον ταχυμεταφορέα ή την μεταφορική εταιρία, ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει εξωτερικά τη συσκευασία του προϊόντος για τυχόν καταστροφές ή αισθητικά ελαττώματα που αποτελούν ενδείξεις καταπόνησης του προϊόντος και να σημειώνει το πρόβλημα στο δελτίο μεταφοράς στο οποίο υπογράφει την παραλαβή- επίσης έχει κάθε δικαίωμα εάν το δέμα είναι σε κακή κατάσταση να μην το παραλάβει και να έρθει σε άμεση επικοινωνία μαζί μας. Εφόσον παραλάβει και υπογράψει την παραλαβή χωρίς κανένα σχόλιο ή παρατήρηση, υποδηλώνει ότι παρέλαβε το προϊόν σε άριστη κατάσταση. Πάραυτα, σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε ελάττωμα, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

• Εντός 48 ωρών από την παραλαβή πρέπει να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας, για να γίνει η αναλυτική αναφορά του προβλήματος ενώ θα πρέπει να αποσταλλούν φωτογραφίες που απεικονίζουν το ελάττωμα του προϊόντος καθώς και αναλυτικό συνοδευτικό κείμενο που περιγράφει το πρόβλημα. Εφόσον το προϊόν βρέθηκε ελαττωματικό κατά την παράδοση, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να  συναρμολογηθεί ή να αλλοιωθεί η εργοστασιακή του συσκευασία, διαφορετικά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Στην περίπτωση προϊόντων που επιδέχονται συναρμολόγηση, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει όλα τα μέρη του προϊόντος κι εφόσον επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη του προϊόντος είναι σε άριστη κατάσταση, τότε και μόνο να προχωρήσει στην τελική συναρμολόγηση του προϊόντος.
• Εφόσον το αρμόδιο τμήμα εγκρίνει την επιστροφή του προϊόντος, γίνεται η αποστολή του από τον πελάτη στην εταιρία και στην συνέχεια ακολουθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Εφόσον το προϊόν κριθεί ως ελαττωματικό (δηλαδή δεν οφείλεται σε κακή χρήση /συναρμολόγηση κτλ του καταναλωτή) γίνεται η επικοινωνία με την επίσημη αντιπροσωπεία. Εφόσον βγει το ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η εταιρία μας αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με ένα καινούριο, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο, ή άλλο ιδίων χαρακτηριστικών προϊόν κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος από και προς τον πελάτη βαρύνουν την εταιρία.Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η εταιρία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη, τιμολόγιο κ.ο.κ) καθώς και τη πλήρη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η εργοστασιακή συσκευασία του, παρόλ' αυτά κρίνεται απαραίτητη η καλή συσκευασία από τον πελάτη καθώς ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του προϊόντος.
• Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται με το μέσο που συστήνει η εταιρία, o πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
• Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, διαφορετικά γίνεται ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρία, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

• Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ελάττωμα και το πρόβλημα προήλθε από υπαιτότητα του πελάτη (λόγω κακής χρήσης, συναρμολόγησης κτλ), το ίδιο προϊόν επιστρέφει στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον ίδιο.


2. Με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του πελάτη


Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον πελάτη

Σε περίπτωση που ο πελάτης εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποφασίσει ότι δεν θέλει το προϊόν έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει. Δεκτή γίνεται η επιστροφή προϊόντος που:

• δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία του, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία
• δεν έχει συναρμολογηθεί, χρησιμοποιηθεί και δεν έχει τεθεί σε λειτουργία
• δεν πρόκειται για προϊόν που έγινε ΕΙΔΙΚΗ παραγγελία για τον πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (βούρτσες, θερμόμετρα , μάσκες χειρουργικές κ.α).

Ο πελάτης πρέπει να υποβάλει το αίτημα επιστροφής του εγγράφως,προκειμένου να ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα επιστροφών και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής. Υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κατά τη μεταφορά. Μετά την παραλαβή των προϊόντων από την εταιρία μας γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και κατόπιν τούτου γίνεται η επιστροφή χρημάτων (αφορά μόνο το κόστος των προϊόντων) με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή των χρημάτων, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής, το προϊόν υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του.